PRIVACY- & COOKIEVERKLARING

LAATST BIJGEWERKT: 28 March, 2019

Ga ook naar onze Gebruiksvoorwaarden voor uitleg over andere voorwaarden die het gebruik van onze website regelen. Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website (de 'site') van TOMS Shoes, LLC en/of TOMS EMEA B.V. (en samen met elk van hun respectieve dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen 'TOMS', 'we' of 'ons'). Zie de paragraaf 'Vragen en commentaar ' om te zien welke TOMS-entiteit de beheerder is van de website die u bezocht hebt; voor de toepassing van de Europese privacywetgeving is deze TOMS-entiteit ook de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

TOMS wil ervoor zorgen dat uw privacy en uw persoonlijke informatie worden beschermd in overeenstemming met de lokale wetgeving in de plaatsen waar we werkzaam zijn (zie hieronder). Lees voor meer informatie de onderstaande privacy- & cookieverklaring (de "privacyverklaring").

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten informatie we van u verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en wanneer we die (onder bepaalde omstandigheden) openbaar maken. Deze privacyverklaring vermeldt daarnaast welke stappen we ondernomen hebben om uw persoonlijke informatie te beveiligen. Door deze site te bezoeken, stemt u in met de praktijken die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy-praktijken van websites van derden waarnaar deze site een koppeling heeft of die een koppeling naar deze site hebben.

VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om inhoud en advertenties te personaliseren en om onze inhoud beter te laten functioneren op de website (zie de paragraaf 'Cookies').

Verder verzamelt TOMS uw persoonlijke informatie uitsluitend indien u die persoonlijke informatie uitdrukkelijk en bewust aan ons hebt verstrekt. Voorbeelden daarvan zijn uw naam, post- en factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardgegevens en klantvoorkeuren. Voorbeelden van hoe we deze informatie van u verzamelen, zijn:

 1. Registratie en bestellingen. Voordat u bepaalde onderdelen van deze site gebruikt of iets bestelt, moet u een registratieformulier invullen. Tijdens de registratie wordt u om bepaalde persoonlijke informatie gevraagd, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, post- en factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en creditkaartnummer. Daarnaast kunt u ook gevraagd worden naar uw geslacht, het land waar u woont en/of voor een bedrijfsaccount: het land waar het bedrijf werkzaam is, zodat we de toepasselijke wetten en regels kunnen naleven. Dit soort persoonlijke informatie wordt gebruikt voor de facturering, om uw bestellingen te kunnen afhandelen, om met u te kunnen communiceren over uw bestelling en deze site, en voor interne marketingdoeleinden. Als er iets fout gaat met uw bestelling, gebruiken we uw persoonlijke informatie om contact met u op te nemen.
 2. E-mailadressen. Bij sommige onderdelen van de site kunt u uw e-mailadres opgeven voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot: het aanmelden voor de TOMS nieuwsbrief, of om een account bij TOMS te openen.
 3. Directe ondersteuning. Onze directe chat-functie bewaart alle chatgegevens voor een door TOMS bepaalde periode (zie de paragraaf 'Gegevensbewaring'). Deze transcripties worden uitsluitend door TOMS bekeken voor trainings- en klantenservicedoeleinden.
 4. Schriftelijke beoordelingen. TOMS vereist een geldig geregistreerd e-mailadres en een beoordelingsnaam voor het invullen van het beoordelingsformulier in verband met een specifiek product van TOMS. Na het controleproces wordt uw beoordeling, voorzien van uw beoordelingsnaam en -datum, op onze site geplaatst.
 5. Beoordeling op video. U mag een video-beoordeling indienen door een video op onze site te uploaden of direct op onze site op te nemen. De video kan door gebruikers die de site bezoeken, beoordeeld, met een vlag gemarkeerd of uitgewisseld worden via e-mail of op sociale netwerken (zoals Facebook, Twitter, LinkedIn of Google+). Na het controleproces wordt de video op onze site geladen. Als uw TOMS-profiel gekoppeld is aan een sociaal-netwerkprofiel (zoals Facebook), werkt uw naam als een hyperkoppeling en kunnen gebruikers van de site doorklikken om toegang te krijgen tot uw sociaal-netwerkprofiel.

Gegevens uit andere bronnen:

Wij kunnen gegevens ontvangen van sociale netwerken van derden (zoals Facebook, Twitter, Google). Dit heeft betrekking op alle informatie die u publiekelijk deelt op een sociaal netwerk van derden of op informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een sociaal netwerk van derden (zoals Facebook) en waarvan u toestaat dat het sociale netwerk de informatie met ons deelt. Voorbeelden hiervan zijn de basisgegevens van uw profiel (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, woonplaats, profielfoto, gebruikers-ID, vriendenlijst etc.) en alle andere aanvullende informatie of activiteiten die u aan het sociale netwerk van de derde toestaat te delen. Wij ontvangen informatie over uw sociale netwerkprofiel van derden (of delen daarvan), inclusief statistieken en analyses van uw sociale netwerkinformatie elke keer dat u een TOMS-webtoepassing op een sociaal netwerk van een derde partij zoals Facebook downloadt of ermee communiceert, elke keer dat u een sociale netwerkfunctie gebruikt die geïntegreerd is in een TOMS-site (zoals Facebook Connect) of elke keer dat u met ons communiceert via een sociaal netwerk van een derde partij. Om meer te weten te komen over hoe uw informatie van een sociaal netwerk van een derde partij door TOMS wordt verkregen, of om u af te melden voor het delen van dergelijke sociale netwerkinformatie, kunt u de website van het betreffende sociale netwerk bezoeken. Verplichte gegevens worden als zodanig gemarkeerd op formulieren die u invult. Als deze verplichte gegevens niet verstrekt worden, kunt u zich niet aanmelden en kunt u TOMS niet op een andere wijze benaderen. Het verstrekken van niet-verplichte gegevens is geheel vrijwillig.

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK EN DE RECHTSGRONDEN VOOR HET GEBRUIK

Doel Rechtsgronden voor het gebruik (EU)
We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw bestellingen te verwerken en met u te kunnen communiceren over uw bestellingen en leveringen. We kunnen u ook een bevestigingse-mail sturen wanneer u zich geregistreerd hebt of een bestelling bij ons geplaatst hebt. Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, wettelijke vereisten en uit hoofde van een gerechtvaardigd belang (om u producten te leveren of informatie te verstrekken).
Als u uw e-mailadres opgeeft om u aan te melden voor de TOMS nieuwsbrief of om een account bij TOMS te openen, kunnen we uw gegevens ook gebruiken om met u in contact te blijven en/of om na te gaan of u een URL opent of er op klikt in e-mails van TOMS. Toestemming van de gebruiker ¬– waar vereist – of gerechtvaardigde belangen (d.w.z. u op de hoogte houden van activiteiten van TOMS).
Om u nieuwsbrieven over TOMS te sturen, waaronder aanbiedingen voor producten en diensten. Toestemming van de gebruiker ¬– waar vereist – of gerechtvaardigde belangen (d.w.z. u op de hoogte houden van activiteiten van TOMS).
Als u gebruik maakt van de directe chat-functie, gebruiken wij uw gegevens om te reageren op uw vraag/verzoek, voor trainings- en klantenservicedoeleinden. Om te voldoen aan contractuele verplichtingen en uit hoofde van een gerechtvaardigd belang (om aangevraagde informatie te verstrekken en om personeel te trainen om op zulke vragen te reageren).
We gebruiken uw schriftelijke beoordeling en/of video-beoordeling op onze site en/of binnen TOMS om producten te kunnen verbeteren en ontwikkelen, de klantervaring te verbeteren en eventueel voor communicatie- of PR-doeleinden. Toestemming van de gebruiker ¬– waar vereist – of gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het verbeteren van onze producten en diensten door commentaar te ontvangen over producten die u hebt aangeschaft en/of over uw ervaringen als klant).
Om statistieken te verzamelen en analyses uit te voeren over hoe onze site en de betrokken diensten functioneren. Deze statistieken worden alleen gebruikt om de dienstverlening en functionaliteit voor u en andere gebruikers te verbeteren. Toestemming van de gebruiker ¬– waar vereist – of gerechtvaardigde belangen (d.w.z. om te garanderen dat onze diensten goed functioneren en dat wij uw belangen goed begrijpen).
Om fraude en andere verboden of illegale activiteiten te helpen voorkomen. Wettelijke vereisten.
Sociale netwerken van derden: We gebruiken uw persoonlijke gegevens wanneer u communiceert met sociale netwerkfuncties van derden, zoals "Vind ik leuk"-functies om u van dienst te zijn met advertenties en om met u in contact te komen op sociale netwerken van derden. U kunt meer te weten komen over hoe deze functies werken, de profielgegevens die wij over u verkrijgen en hoe u zich kunt afmelden door de privacyverklaringen van de relevante sociale netwerken te raadplegen. Individuele toestemming waar nodig of legitieme belangen (d.w.z. u op de hoogte houden van de activiteiten van TOMS).

Voor alle verwerkingen van gegevens die wij voor onze gerechtvaardigde belangen uitvoeren (zie hierboven) hebben wij de belangen afgewogen. Neem voor meer informatie over deze afwegingstoetsen contact met ons op via de gegevens die u kunt vinden in de paragraaf 'Vragen en commentaar'.

Voor het geval de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. In dat geval kan er mogelijk sprake zijn van andere rechtsgronden voor de betreffende verwerking, zoals de gronden die hierboven worden beschreven. U hebt het recht om u te allen tijde af te melden voor direct marketing of voor het opstellen van profielen (profiling) voor direct marketing. Daarvoor (i) klikt u op de afmeld-koppeling die in het betreffende bericht te vinden is, of (ii) stuurt u een e-mail naar newsletters@TOMS.com.

GEGEVENSUITWISSELING

TOMS is gerechtigd uw persoonlijke gegevens uit te wisselen met TOMS Shoes, LLC (VS) en TOMS EMEA B.V. (Nederland), indien dit nodig is voor het verstrekken van producten en diensten die u aangevraagd/besteld hebt en ten behoeve van één of meer van de bovenstaande doeleinden. Wanneer uw persoonlijke informatie overgedragen wordt, zal TOMS (i) altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en (ii) zal alle redelijke stappen ondernemen om de privacy van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

We verkopen of verhuren geen enkele informatie over onze klanten. Ook worden alle gegevens die aan TOMS verstrekt worden, vertrouwelijk behandeld, met de volgende uitzonderingen:

 1. We kunnen samengevoegde of samenvattende informatie over onze klanten doorgeven aan partners, adverteerders of andere derde partijen.
 2. We kunnen informatie doorgeven aan bedrijven die ons ondersteunende diensten leveren, zoals een drukkerij, postbedrijf, logistiek bedrijf, aanbieder van een betaalsysteem, of web-host. Deze bedrijven hebben informatie over u nodig om hun taken te kunnen uitvoeren en ze zijn gebonden aan geheimhoudingsovereenkomsten. Tenzij de wet anders bepaalt, mogen ze de door ons verstrekte persoonlijke informatie over u niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze informatie kan ook worden doorgegeven aan verkopers die ons inziens producten of diensten leveren die interessant voor u kunnen zijn. Dit helpt hen en/of TOMS om producten en diensten op de markt te brengen die passen bij de marketingvoorkeuren die u mogelijk hebt opgegeven tijdens de registratie.
 3. Het kan zijn dat we verplicht zijn deze informatie openbaar te maken (a) als gevolg van een dagvaarding, rechterlijk bevel of op verzoek van een wetshandhaver, (b) als het verzoek noodzakelijk is om de legitieme belangen van TOMS of anderen te beschermen of (c) als we anderszins wettelijk verplicht zijn dergelijke informatie vrij te geven.
 4. We kunnen de identiteit van de winnaar van online loterijen, wedstrijden of promoties bekendmaken.
 5. Als TOMS of zijn bedrijfsmiddelen overgenomen worden of als we fuseren met een ander bedrijf, mogen we uw informatie doorgeven aan onze wettelijke opvolgers.
 6. We gebruiken uw schriftelijke beoordeling en/of video-beoordeling op onze site.

Wanneer gegevens buiten de EER (bijv. naar de VS, Zwitserland of Canada) worden overgedragen, en waar deze gegevens worden verzonden naar een TOMS-onderneming of -verkoper in een land waarvan de Europese Commissie niet heeft geoordeeld dat er een passend beschermingsniveau voor de privacy wordt geboden, dan worden deze gegevens toereikend beschermd door (i) de modelcontractbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie, of (ii) door toepasselijke Privacy Shield-certificering. Op verzoek kunt u een kopie van het betreffende mechanisme ontvangen.

COOKIES

Zoals de meeste websites maakt TOMS gebruik van cookies of vergelijkbare technieken (gezamenlijk aangeduid als cookies). Een cookie is een klein verwijderbaar tekstbestand dat door uw webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om klanten meer veiligheid te bieden, de inhoud beter af te stemmen op de individuele bezoeker, bestellingen te volgen en winkelwagentjes te laten werken. We gebruiken de volgende soorten cookies:

 1. Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om op onze site te navigeren en de functies te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gedeelten van de site. Zonder deze cookies is het niet mogelijk u de diensten te verlenen waarom u hebt verzocht, zoals winkelmandjes.
 2. Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de site gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina's of het aantal weergegeven foutmeldingen. Deze cookies verzamelen geen informatie die herleidbaar zijn naar personen. Alle informatie die door deze cookies verzameld wordt, wordt samengevoegd en is dus anoniem. Dit is er uitsluitend op gericht om de werking van een website te verbeteren.
 3. Functionaliteitscookies: Deze cookies zorgen ervoor dat de site kan onthouden welke keuzes u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u zich bevindt), waardoor er betere, meer persoonlijke functies aangeboden kunnen worden. De informatie die deze cookies verzamelen, kan anoniem gemaakt worden en ze kunnen uw activiteit op andere websites niet bijhouden.
 4. Doelgerichte cookies/advertentiecookies: Deze cookies worden gebruikt om advertenties te tonen die beter bij u en uw interesses passen. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Ze worden meestal met onze toestemming geplaatst door advertentienetwerken. Ze onthouden dat u de site hebt bezocht en deze informatie wordt doorgegeven aan andere organisaties zoals adverteerders. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van Facebook Custom Audience en Facebook Lookalike om advertenties te tonen aan bezoekers van de website.
 5. Social media-cookies: Deze cookies maken het mogelijk uw activiteiten op de site ook te plaatsen op sociale media zoals Facebook en Twitter. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op deze cookies. Om te zien hoe deze cookies werken, raden wij u aan het privacybeleid van het betreffende platform te raadplegen.

Bovendien moet u weten dat onze site en onze dienstverleners het IP-adres van uw toestel op dezelfde manier kunnen verwerken (gedeeltelijk of geheel).

Bepaalde onderdelen van onze site vereisen cookies. Gebruik onze toestemmingsband, onze tool voor het beheer van cookies, de toestemmingsmechanismen van onze gebruikelijke service providers indien mogelijk (zie hieronder) en/of pas uw browserinstellingen aan (zie de sectie "Hulp" van uw browser voor meer informatie) om cookies te accepteren of te weigeren. Meer informatie over cookies vindt u op: www.allaboutcookies.org.

Hieronder volgt een lijst met een aantal van onze gebruikelijke dienstverleners die cookies gebruiken op onze site. Erachter staat een koppeling naar hun privacy-beleid, waarin wordt beschreven hoe ze omgaan met uw gegevens en hoe u dit kunt weigeren:

Criteo: http://www.criteo.com/privacy
Facebook: https://facebook.com/privacy
Google Analytics: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Rakuten/Linkshare: http://marketing.rakuten.com/affiliate-privacy-policy
Salesforce: http://www.salesforce.com/company/privacy/
Monetate: http://www.monetate.com/platform-policy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en
Bazaarvoice: http://www.bazaarvoice.com/privacy-policy/
Live Agent: https://www.ladesk.com/privacy-policy-live-agent/
Tradedoubler: http://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy
Akamai: https://www.akamai.com/us/en/privacy-policies/
Tradedoubler: http://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/
Google DoubleClick Floodlight: https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Microsoft Bing Ads: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy
Olapic: http://www.olapic.com/privacy-policy/
Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy
Atlas Solutions: https://atlassolutionsgroup.com/privacy-policy/
Bounce Exchange: https://www.bouncex.com/privacy/
UNiDAYS: https://www.myunidays.com/cookie-policy
Bronto: https://www.oracle.com/legal/privacy/index.html

Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u niet op deze site kunt winkelen. U kunt dan uiteraard wel telefonisch bestellen door onze klantenservice te bellen op nummer 0-800-720-00070-800-250-0003

GARANTIE VEILIG WINKELEN (UITSLUITEND VOOR INWONERS VAN DE V.S.)

Volgens de Amerikaanse Fair Credit Billing Act kan uw bank u voor maximaal 50 dollar aan frauduleus gebruik van uw creditkaart aansprakelijk stellen. Als uw bank u aansprakelijk stelt voor een gedeelte van deze 50 dollar, dekt TOMS de volledige aansprakelijkheid tot maximaal het volle bedrag van 50 dollar.

Als u vermoedt dat uw creditkaart ongeautoriseerd gebruikt wordt, stel de leverancier van uw creditkaart daar dan van op de hoogte, overeenkomstig hun regels en procedures voor aangifte.

TOMS dekt deze aansprakelijkheid uitsluitend als het ongeautoriseerde gebruik van uw creditkaart buiten uw schuld plaatsvond voor online aankopen bij TOMS via onze beveiligde server.

PRIVACY VAN KINDEREN

We verzamelen niet opzettelijk identificeerbare informatie van kinderen van jonger dan dertien jaar. Als we merken dat we persoonlijke identificeerbare informatie van een websitegebruiker van jonger dan dertien jaar verzameld hebben, verwijderen we de persoonlijke informatie van dat kind uit ons bestand.

GEGEVENSBEWARING

Als u een klant bent, bewaren wij uw persoonlijke gegevens zo lang als uw account actief is, voor zover nodig om producten te leveren en op uw verzoeken te reageren, om onze zakelijke relatie met u vast te leggen en indien nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze overeenkomsten af te dwingen. Als u een productbeoordeling hebt geplaatst, bewaren we deze gegevens gedurende een periode van minimaal 1 jaar en niet langer dan 2 jaar vanaf de datum van publicatie van de productbeoordeling.

Als we uw persoonlijke informatie verwerken voor marketingdoeleinden, verwerken we de gegevens tot u ons vraagt daarmee te stoppen, met een korte periode na dat verzoek (om ons in staat te stellen gehoor te geven aan uw verzoek). Wij bewaren uw verzoek om geen direct marketing meer te ontvangen en/of om uw gegevens te verwerken voor onbepaalde tijd zodat we in de toekomst aan uw verzoek kunnen blijven voldoen.

Als we persoonlijke informatie verwerken in verband met de uitvoering van een overeenkomst of in verband met een wedstrijd, dan bewaren we deze persoonlijke informatie 6 jaar na uw laatste interactie met ons.

Als we persoonlijke informatie verwerken om statistieken bij te houden over het gebruik van onze site, dan bewaren we deze persoonlijke informatie 13 maanden.

Als we persoonlijke informatie verwerken om aan wettelijke vereisten te voldoen, dan bewaren we deze persoonlijke informatie voor zolang dat wettelijk vereist is (wij kunnen bijvoorbeeld gegevens bewaren om fraude en andere verboden of illegale activiteiten te helpen voorkomen).

AFMELDEN / CORRIGEREN EN UW RECHTEN

U kunt ons om een kopie vragen van uw persoonlijke informatie en u kunt ons vragen om uw persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen of om het verwerken daarvan te beperken (stopzetten van actieve verwerking) en u kunt ons vragen om een kopie van de persoonlijke informatie die wij voor een overeenkomst of met uw toestemming hebben verzameld. U ontvangt deze kopie in een gestructureerde, zogeheten machineleesbare vorm.

Daarnaast kunt u in sommige gevallen ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke informatie (bijvoorbeeld als we uw gegevens voor directe marketing gebruiken).

Deze rechten kunnen beperkt worden, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek zou betekenen dat we persoonlijke informatie van een derde moeten verstrekken, of als u ons vraagt gegevens te verwijderen die wij wettelijk gezien moeten bewaren of die wij bewaren op basis van een gegrond gerechtvaardigd belang.

Neem om één van deze rechten uit te oefenen contact met ons op via de onderstaande contactgegevens:

U kunt uw account ook "onderdrukken" om te voorkomen dat er in de toekomst nieuwe aankopen op deze account worden gedaan. N.B.: bij onderdrukking van een account bewaren wij bepaalde informatie (waaronder doch niet beperkt tot persoonlijke informatie) om te voldoen aan onze juridische en boekhoudkundige verplichtingen, om zakelijke redenen en ter bescherming van de belangen van TOMS (bijv. facturen, bijzonderheden over betalingsverrichtingen, verzending en transactiegegevens e.d.). Verzoeken daartoe kunt u richten aan de afdeling Klantenservice van TOMS via eucustomerservice@toms.com. Vermeld duidelijk in de onderwerpregel 'Opt out/Corrections' (Afmelden/Correcties') en vermeld geen creditkaartnummer of andere gevoelige informatie in de e-mail. In specifieke gevallen kunt u gevraagd worden u te identificeren en bewijs van betaling te overleggen.

OFFLINE VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN VAN INFORMATIE

De meeste informatie die we verzamelen, verkrijgen we via onze site, en deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor het hierin beschreven online verzamelen van persoonlijke informatie. We verzamelen ook informatie offline, waarbij we er op dezelfde manier naar streven uw persoonlijke informatie te beschermen. Een voorbeeld is iemand die ons belt om iets te bestellen of te vragen. Als iemand ons belt, vragen we alleen om de informatie die we nodig hebben om de bestelling te kunnen doen of de vraag te kunnen beantwoorden. Als we informatie moeten opslaan (zoals bestelgegevens), voeren we die in via SSL-codering in onze databank. Alle telefoongesprekken worden opgenomen voor trainings- en klantenservicedoeleinden en om mogelijke transacties te kunnen aantonen. Gesprekken worden voor een door TOMS bepaalde periode bewaard.

BELEIDSWIJZIGINGEN

Het kan zijn dat we af en toe wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring. Daarom raden we u aan om deze privacyverklaring van tijd tot tijd door te nemen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Alle grote of wezenlijke wijzigingen aan deze privacyverklaring worden onder uw aandacht gebracht, bijvoorbeeld door middel van een pop-upbericht op onze website. Als u nadat deze privacyverklaring is bijgewerkt (zie de versiedatum) gebruik blijft maken van de website, betekent dit dat u akkoord gaat met de inhoud van deze privacyverklaring, met inbegrip van alle wijzigingen die vanaf de versiedatum van kracht zijn.

VRAGEN EN COMMENTAAR

U kunt altijd bij ons terecht met vragen of opmerkingen of als u zich ongerust maakt over uw privacy.

Website Bedrijf Contactgegevens
www.toms.com TOMS Shoes, LLC 5404 Jandy Place, Los Angeles, California 90066 (USA)
www.toms.co.uk TOMS EMEA B.V. Danzigerkade 13 F, 1013 AP Amsterdam (The Netherlands)
www.shoptoms.nl
www.toms.fr
www.shoptoms.de
www.toms.ie
www.shoptoms.at

Als u een inwoner van de Europese Unie bent en zorgen hebt die niet opgelost worden, of als u van mening bent dat wij deze privacyverklaring niet (goed) naleven, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Europese autoriteit gegevensbescherming in het land waar u woont, werkt of waar volgens u een inbreuk heeft plaatsgevonden.

Chat

Ik heb net een mens in nood geholpen door bij TOMS te kopen. Sluit je aan bij de beweging!